Ochrana osobních údajů – GDPR

Vaše data jsou v bezpečí

Ochrana osobních údajů – GDPR upravována evropskou směrnicích. Při návštěvě našich internetových stránek webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste navštívil/a, web LukasVanicek.cz a datum. V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Poskytovatel služeb Lukáš Vaníček, se sídlem:
Jižní 492
Nechanice
503 15

zapsán v živnostenském registru města Hradec Králové
IČ: 04549279
DIČ: CZ9003263423 / Neplátce DPH
(dále jen „Lukáš Vaníček„) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky LukasVanicek.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje evidované na internetové stránce LukasVanicek.cz budou uloženy, zpracovány a případně předány správci webu, kterým je Lukáš Vaníček. (IČ: 04549279). Lukáš Vaníček zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat.

Souhlas s použitím Vašich osobních údajů za účelem reklamy nebo výzkumu trhu a mínění můžete kdykoli odvolat nebo si vyžádat informace o těchto ukládaných údajích. Toto odvolání nebo dotazy ohledně ochrany údajů můžete zaslat také e-mailem na lukas@lukasvanicek.cz

Lukáš Vaníček shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek LukasVanicek.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Lukáš Vaníček neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Ochrana a použití osobních údajů a GDPR

Lukáš Vaníček shromažďuje pouze data nutná k uskutečnění plnění smlouvy o dílo uzavřené zákazníkem na internetových stránkách Lukáš Vaníček a jedná se o následující:

  • Jméno a příjmení (případně obchodní jméno, IČ a DIČ)
  • Fakturační a doručovací adresa (ulice, město, PSČ)
  • E-mail
  • Telefon

Lukáš Vaníček se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami LukasVanicek.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Lukáš Vaníček se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Používání Cookies a GDPR

Pro sledování vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, které umožňuje neustálou optimalizaci obsahu podle vašich individuálních přání, používá Lukáš Vaníček soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk.

Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny. 

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Dle zákonu GDPR již není nutné na webu uvádět sběr souborů cookies.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Správa Cookies

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Použijte funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Ochrana osobních údajů – GDPR

S kým sdílíme vaše údaje?

Remarketing a GDPR

Naše webové stránky na vašem počítači ukládají cookies sociálních sítí, vyhledávačů a reklamních sítí, abychom vám později mohli na těchto prostředcích zobrazit naši reklamu. Remarketing je důvodem, proč jsou vám na vyhledávačích a na sociálních prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu, který jste si prohlíželi na našem webu.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom ve vztahu k vám využívali remarketing, můžete si funkci cookies vypnout ve vašem prohlížeči. Více informací a nastavení remarketingu na jednotlivých službách najdete na následujících odkazech: nastavení remarketingu Googlenastavení cookie Googleinformace o remarketingu LinkedInnastavení soukromí na síti Facebook

Google Analytics a GDPR

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Společnost Google podléhá vlastním normám GDPR.

Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu 10 let. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření pro maximální zabezpečení vašich osobních údajů při jejich zpracování. K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Chráníme vaše osobní údajů před hrozbami při přenosu dat (mj. šifrování přenosů https, smtp) nebo před hrozbou neoprávněného přístupu třetích stran (mj. komplexita a délka použitých přístupových hesel, aktualizace firmware, OS a verzí používaného software, nasazení antivirů a antispamů atp.).

Všechna opatření jsou zaváděna dle nejnovější technologických standardů. Všechna osobní data včetně e-mailů uchováváme výhradně v cloudových službách na území EU, nikdy ne na lokálních zařízeních, datových nosičích nebo v papírové podobě. Vše je pod pod přísnou normou GDPR.

Jaké máme postupy při úniku informací?

V případě úniku informací je Lukáš Vaníček, povinen informovat o úniku osobních dat osobu či skupinu osob, jejichž data unikla, a příslušný orgán státní správy (Úřad pro ochranu osobních údajů). Následně se pokusíme identifikovat útočníka a důvody, které jej mohly ke krádeži dat vést. Identifikujeme také cesty, kterými se k datům mohl dostat, a eliminujeme takto objevené případné bezpečností hrozby.

Máte dotaz?

Máte-li dotaz k ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailu: lukas@lukasvanicek.cz

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů / GDPR je platné od 1. ledna 2021 a vydává je Lukáš Vaníček.