Historie masáží je opravdu daleká a rozsáhlá. Prakticky všechny staré kultury znali masáže a používali je jako součást léčby. Starověká Čína, Indie, Egypt, Řecko, Řím. Tisíce let před Kristem se masáže hojně používali.

Za původní zakladatele masáže s jistotou nevíme koho považovat. Některé prameny uvádějí Babyloňany a Asyřany. Ti se pomocí masáží starali o své vojsko. Masáže znali i staří Peršané a Egypťané, kteří při nich používali různých vonných mastí a směsí nilského bahna s olejem. Osobně si myslím, že většina věcí vznikla původně v Egyptě. Přeci jen první lidé se vyskytovali na území Afriky a z ní se rozšířili po celém světě. Kdy ale začali s masážemi, to je hádanka na kterou s jistotou nedostaneme odpověď nikdy. Od Egypťanů se masáži naučili Židé, u nichž byla masáž často obestřena rouškou náboženské obřadnosti

 

Egypt

Nejstarší písemné památky o masáži jsou známy z Egypta v Ebersově papyrusu. Ten někteří badatelé datují až do doby 5 000 let př. n. l., masáž je zde uváděna jako jeden z léčebných prostředků. Hieroglyfy, nalezené v egyptských hrobkách zobrazují lékaře, kteří svými dlaněmi třou ruce a nohy. Patrně to značí první reflexní masáže. Tyto hieroglyfy jsou datovány k roku 2300 př. n. l. Znamená to, že Egypťané znali masáže patrně ještě před Čínou a Indií.

Dnes už se to asi nedozvíme. Jisté ovšem je, že i tato starověká kultura užívala masáže jako léčebný prostředek. Je až fascinující, jaké měli znalosti o lidském těle v těchto dávných dobách. Věděli jaké body na těle stimulovat, aby léčili.

Egyptští vládci si těch nejlepších masérů velice cenili. Jejich hodnota se doslova vyvažovala zlatem. Egypťané věřili, že ruce maséra jsou obdařeny zvláštní silou, jež je darem od samotných bohů. Není proto divu, že jejich cena byla obrovská. Zároveň je jisté, že masáž si mohli dopřát pouze vládci. Běžní lidé se ještě několik tisíc let nemohli dát namasírovat.

Naštěstí dnes je to již dávná minulost. Každý si může dopřát pravidelnou péči v rukou maséra či masérky. Já sám masáže miluji. Nejen jako klient, ale i jako masér. Neustále mě totiž fascinuje, jak rychle dokáže masáž pomoci. Často za mnou přicházejí klienti, kteří již zkusili všechno z běžné medicíny a nic nepomáhalo. U mě najednou zjistí, jak se dá k tělu přistupovat. Jsou často velmi překvapeni, jak může být masáž účinná.

Velmi rád vás příjmu za své klienty. Zavolejte nebo napište a domluvíme termín úlevy.